ติดตามกฎระเบียบ

สวีเดนเสนอเพิ่ม MCCP ใน RoHS

เมื่อ กรกฎาคม 2018 ที่ผ่านมา รัฐบาลสวีเดนได้เสนอรายงานผลการศึกษาการใช้ MCCP ต่อคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป (EC) เพื่อบรรจุเข้าในบัญชีรายชื่อสารต้องห้ามภายใต้ระเบียบ RoHS ขณะที่ EC รับลูกมอบหมาย Oeko-Institut ศึกษา-รวบรวมความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตั้งเป้าได้ข้อสรุปก่อนสิ้นปี 2018 นี้

Tags: , ,
© 2021 ThaiRoHS.org. All Rights Reserved.