เรียนรู้ ลดความเสี่ยง

รู้ใช้ รู้ป้องกัน รู้จัดการ ปลอดภัย ไม่เป็นภัยต่อรอบข้าง

รู้จักสารเคมี

รู้คุณ รู้โทษ 

รู้จักสารที่ควรต้องระวังเป็นพิเศษ

รู้กฎกติกา

มุ่งลดความเสี่ยง

สินค้าปลอดภัย จัดการมีประสิทธิภาพ

รู้วิธีจัดการ

ใช้ Best practice

ในการใช้และการทำลาย

ร่วมสร้าง

Green Supply Chain ไทย

ให้เข้มแข็ง

ร่วมสร้าง Green Supply Chain

กิจกรรมใหม่

There are no up-coming events

Discussion Forum

  • ไม่มีกระทู้แสดง

เนื้อหาใหม่

SCIP คืออะไร SCIP คืออะไร 31 ธันวาคม 2563 - ลูกค้าถามถึงมาก ไม่รู้ว่า Supplier นอกอียูอย่างเรา ต้องทำอะไรบ้าง?
K-RoHS เพิ่มพธาเลท 4 รายการ K-RoHS เพิ่มพธาเลท 4 รายการ 31 ธันวาคม 2563 - ครอบคลุมเครื่องใช้ไฟฟ้าฯ เพิ่มขึ้น 23 รายการ มีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2021 นี้
คุมปัญหา Cross-Contamination ของพธาเลท คุมปัญหา Cross-Contamination ของพธาเลท 06 เมษายน 2562 - รู้หรือไม่ว่าพธาเลท สามารถไหลผ่านออกจากวัสดุหนึ่งไปเปื้อนในวัสดุ/ชิ้นส่วนอื่นได้?  พฤติกรรมที่แตกต่างนี้ ทำให้ไม่สามารถใช้วิธีการควบคุมการผลิตสินค้า RoHS แบบใช้ "ใบเซอร์" หรือการควบคุมเฉพาะแต่วัตถุดิบขาเข้า/ส่วนผสม เหมือนกับการคุมสารต้องห้ามรายการอื่นๆ โดยไม่หันกลับมามองกระบวน...
IARC จัด TBBPA เป็นสารก่อมะเร็ง (กลุ่ม 2A) IARC จัด TBBPA เป็นสารก่อมะเร็ง (กลุ่ม 2A) 06 เมษายน 2562 - สถาบันวิจัยมะเร็งนานาชาติ (International Agency for Research on Cancer: IARC) เผยแพร่เอกสาร IARC Monograph Vol-15  ระบุ TBBPA (Tetrabromo-Bisphenol A - CAS: 79-94-7) เป็นสารก่อมะเร็งกลุ่ม 2A (สารที่อาจก่อมะเร็งในมนุษย์ - Probably carcinogenic to humans)  เมื่อเมษายน 2018 ที่ผ่านมา
สารต้องห้ามมีมากกว่า RoHS/ELV สารต้องห้ามมีมากกว่า RoHS/ELV 25 มกราคม 2562 - ผลสำรวจสินค้า EEE และชิ้นส่วนยานยนต์ ที่ถูกตรวจพบสารต้องห้ามเกินขีดจำกัดในตลาด EU ช่วง 5 ปีที่ผ่านมา พบเกินครึ่งตกเพราะมี SCCP เกินขีดจำกัด ส่วนสินค้าที่ตก RoHS (6 สาร) มีประมาณ 28% ส่วนใหญ่ตกตะกั่วและปรอท และยังมีบรรจุภัณฑ์ที่สารต้องห้ามเกินขีดจำกัดอยู่  
© 2023 ThaiRoHS.org. All Rights Reserved.