กฏระเบียบสารเคมีในผลิตภัณฑ์

กฏระเบียบสารเคมีในผลิตภัณฑ์

กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยสารเคมีสำหรับผลิตภัณฑ์ทุกวันนี้...ทั้งมาก ไม่ว่าจะนับกันตามจำนวนกฎหมายที่ทั่วโลกต่างพากันออกมาบังคับใช้ หรือตามจำนวนสารเคมีที่เกี่ยวข้อง และยาก ทั้งในมุมมองความซับซ้อนของตัวกฎหมายแต่ละฉบับและยิ่งยากเป็นทวีคูณเมื่อต้องเอากฎหมายหลายฉบับมาประมวลพร้อมกัน และจากมุมมองของรูปแบบ/ลักษณะการใช้สารเคมีแต่ละรายการในผลิตภัณฑ์ การจะเริ่มต้นทำความเข้าใจกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจึงไม่ใช่เรื่องง่ายๆ แต่ก็หลีกไม่ได้ที่จะต้องทำ ทั้งเพื่อลดความเสี่ยงต่อองค์กรจากการดำเนินการที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด เพื่อลดต้นทุนในการดำเนินการในเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้อง และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการเพื่อให้องค์กรสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงทีและด้วยความมั่นใจ

งานสัมมนานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อปูพื้นฐานที่สำคัญ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎระเบียบฉบับสำคัญๆ ที่อาจเกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถเรียนรู้/รับรู้ข้อกำหนดต่างๆ ได้ง่ายขึ้นในอนาคต งานสัมมนานี้ยังจะชี้ประเด็นสำคัญในกฎระเบียบแต่ละด้าน ที่ผู้ประกอบการในสายโซ่การผลิตควรรู้  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กฎระเบียบที่จำเป็นต้องรู้เพื่อสามารถประเมินความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์ตามมาตรการที่ลูกค้ากำหนด ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถนำข้อมูล/ความรู้ที่ได้ ไปเป็นพื้นฐานในการประเมินความสอดคล้องตามมาตรฐานสำคัญๆ อาทิ chemSHERPA และใช้ในการวางแผน/วางมาตรการดำเนินการภายในบริษัท/สายโซ่การผลิต ฯลฯ ให้สอดคล้องกับกฎหมายที่จะมีมากขึ้นเรื่อยๆ ได้ต่อไป

 • ทำไมจึงมีกฎระเบียบฯ ออกมามากมายนัก? เมื่อไรจะจบ? 
 • อยากรู้รูปแบบกฎระเบียบฯ ในอนาคต เพื่อสามารถวางแผน/ปรับตัวไว้ล่วงหน้า จะได้ไม่ต้องคอยตั้งรับไล่ตามเรื่อยไป
 • REACH, RoHS, TSCA, ... มีข้อกำหนดอะไรบ้าง? มีอะไรเหมือนกัน/ต่างกัน? เกี่ยวข้องกับสินค้าของบริษัทหรือไม่? อย่างไร?
 • จะประเมินความสอดคล้องของสินค้าได้อย่างไร?
 • ฯลฯ

หาคำตอบได้ในงานสัมมนานี้

วิทยากร:

ดร. นุจรินทร์ รามัญกุล ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

หัวข้อบรรยาย:

   
เวลา รายการ
08:00-09:00 ลงทะเบียน
09:00-10:15
 • แรงผลักดันด้านการจัดการสารเคมีในผลิตภัณฑ์ และทิศทางการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมในอนาคต
 • Substances in Products (SiP) - ประเด็นคุณภาพรายการใหม่ ที่สินค้าต้องมี
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ SiP
10:15-10:30 น พักรับประทาน ชา-กาแฟ
10:30-12:00 น
 • RoHS & RoHS-like Regulations
12:00-13:00 น พักรับประทาน อาหารกลางวัน
13:00-14:30 น
 • REACH & REACH-like Regulations
14:30-14:45 น  พักรับประทาน ชา-กาแฟ
14:45-15:45 น อนุสัญญา...กฎหมายระหว่างประเทศที่ไม่ควรมองข้าม
 • Stockholm (POPs), Basel (Wastes), Minamata (Hg)
15:45-17:00 น
 • กลไกการดำเนินการในภาคอุตสาหกรรม
  • มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
  • เครื่องมือในการสื่อสารข้อมูลสารเคมีในผลิตภัณฑ์ (chemSHERPA, IMDS, ...)
 • ถาม-ตอบ และแลกเปลี่ยนประเด็นทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
   

การสมัครเข้าร่วม:

สมัคร On-line ฟรี ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันปิดรับสมัคร หรือเมื่อเต็ม

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม:

ติดต่อศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

 • โทรศัพท์: 025646500 (ต่อ 4122) คุณสายสมร คุณหอม หรือคุณภารดี บุญรอง
 • email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รายละเอียดกิจกรรม

วัน-เวลา เริ่ม 20-ก.พ.-2562 8:00 am
วัน-เวลา สิ้นสุด 20-ก.พ.-2562 5:00 pm
วันเริ่มรับสมัคร 22-ม.ค.-2562
จำนวนที่รับ 350
วันปิดรับสมัคร 19-ก.พ.-2562
ค่าสมัคร ฟรี
สถานที่จัด ห้องออดิทอเรียม ศูนย์ประชุม อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ปทุมธานี
We are no longer accepting registration for this event

แผนที่ สถานที่จัดกิจกรรม

© 2023 ThaiRoHS.org. All Rights Reserved.