อนุสัญญาสตอกโฮล์ม กับ RoHS/REACH

อนุสัญญาสตอกโฮล์ม กับ RoHS/REACH

อนุสัญญาสตอกโฮล์ม ว่าด้วยการจัดการสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน (Persistent Organic Pollutants: POPs) เป็นกฎหมายระหว่างประเทศที่มีผลบังคับใช้มากว่า 10 ปีแล้ว แต่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักแพร่หลายเท่า RoHS/REACH จนทำให้อาจเข้าใจผิดว่ากฎหมายนี้ไม่สำคัญ และ/หรือ ไม่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจของบริษัท ทั้งที่กฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้ในวงกว้างและลึกกว่า RoHS/REACH มาก กฎหมายฉบับนี้จำกัดทั้งการผลิต การจำหน่าย การใช้ทั้งในรูปสารเคมี วัสดุ หรือผลิตภัณฑ์ที่มีสาร POPs ที่มีรายชื่อในบัญชีสารต้องห้ามภายใต้อนุสัญญาฯ  (SC POPs)  กฏหมายนี้ยังครอบคลุมการจัดการสาร POPs ที่ยังอาจเหลือคงค้างในสตอก อย่างถูกหลักวิชาการ (ใช้เทคโนโลยีที่ดีที่สุด) 

(SC POPs มีอะไรบ้าง จะกระทบใครบ้าง? คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร/อ่านข้อมูลเบื้องต้น)

งานสัมมนานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ อนุสัญญาสตอกโฮล์ม และกลไกภายใต้อนุสัญญาฯ ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการตลอดสายโซ่การผลิต รวมถึงการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสาร POPs (อุตสาหกรรม) แต่ละรายการ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รู้จักสารเหล่านี้ เพื่อสามารถนำข้อมูล/ความรู้ที่ได้ ไปเป็นพื้นฐานในการวางแผน/วางมาตรการดำเนินการภายในบริษัท/สายโซ่การผลิต ฯลฯ ให้สอดคล้องกับกฎหมายต่อไป

  • SC POPs จะกระทบกับบริษัทหรือไม่? แค่ไหน? อย่างไร? 
  • ลูกค้าไม่ได้ร้องขอ ไม่ทำได้หรือไม่?
  • เคยใช้ แต่ตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้ว แต่ยังมีวัตถุดิบ/สินค้าเหลือคงค้างอยู่ ต้องทำอย่างไร?
  • ยังจำเป็นต้องใช้สารบางชนิดอยู่ ต้องทำอย่างไร?
  • สินค้าสอดคล้องกับ RoHS/REACH แล้ว = สอดคล้อง SC POPs โดยอัตโนมัติ (=ไม่ต้องทำอะไร) ใช่หรือไม่?
  • จะยืนยัน/ตรวจสอบ ได้อย่างไร?
  • ต้องทำอย่างไร หากพื้นที่รอบโรงงานมีการปนเปื้อน เพราะเคยมีการใช้ในอดีต? 
  • ฯลฯ

หาคำตอบได้ในงานสัมมนานี้

วิทยากร:

ดร. นุจรินทร์ รามัญกุล ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

หัวข้อบรรยาย:

12:00-13:00

ลงทะเบียน

13:00-15:00

ทำความรู้จักกับอนุสัญญาสตอกโฮล์ม

รู้จักกับ SC POPs ในบัญชีใหม่

กลไกการบังคับใช้อนุสัญญาสตอกโฮล์มในประเทศ

15:00-15:15 น

พักรับประทาน ชา-กาแฟ

15:15-16:30 น

SC POPs vs. RoHS/REACH

ผลกระทบของ SC POPs

สารทดแทน SC POPs กับ สารต้องห้ามภายใต้ RoHS (รายการใหม่?)

คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมาย SC

16:30-17:00 น

ถาม-ตอบ และอภิปรายประเด็นทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

การสมัครเข้าร่วม:

สมัคร On-line ฟรี ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันปิดรับสมัคร หรือเมื่อเต็ม

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม:

ติดต่อศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

  • โทรศัพท์: 025646500 (ต่อ 4122) คุณสายสมร คุณหอม หรือคุณภารดี บุญรอง
  • email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รายละเอียดกิจกรรม

วัน-เวลา เริ่ม 11-ก.ย.-2561 12:00 pm
วัน-เวลา สิ้นสุด 11-ก.ย.-2561 5:00 pm
วันเริ่มรับสมัคร 01-ส.ค.-2561
จำนวนที่รับ 250
วันปิดรับสมัคร 11-ก.ย.-2561
ค่าสมัคร ฟรี
สถานที่จัด ห้องออดิทอเรียม ศูนย์ประชุม อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ปทุมธานี
We are no longer accepting registration for this event

แผนที่ สถานที่จัดกิจกรรม

© 2023 ThaiRoHS.org. All Rights Reserved.