ศัพท์ REACH

รวมความหมายของคำศัพท์ REACH ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
การนำเข้า

การนำเข้าสินค้าทางกายภาพ ผ่านด่านศุลกากรของสหภาพยุโรป

(“the physical introduction into the customs territory of the Community”)

Ref: REACH มาตรา 3 (10)

Synonyms - Import
การผลิตสารเคมี

การผลิตหรือการสกัดสารเคมี ในสถานะปกติ

(“production or extraction of substances in the natural state”)

Ref: REACH มาตรา 3 (8)

Synonyms - Manufacturing
การวางตลาด

การป้อนหรือการทำให้มีสินค้าไปยังบุคคลที่สาม ไม่ว่าจะมีการจ่ายเงินหรือให้โดยไม่คิดมูลค่าก็ตาม และให้ถือว่า การนำเข้าเป็นการวางตลาด

(“supplying or making available, whether in return for payment or free of charge, to a third party. Import shall be deemed to be placing on the market”)

Ref: REACH มาตรา 3 (12)

Synonyms - Placing on the market
การใช้งาน (สารเคมี)

กระบวนการ การผสมสูตร การใช้ การเก็บรักษา การเก็บ การบำบัด การบรรจุภาชนะ การถ่ายจากภาชนะหนึ่งไปยังอีกภาชนะหนึ่ง การผสม การผลิตผลิตภัณฑ์ หรือการใช้งานอื่นๆ

(“any processing, formulation, consumption, storage, keeping, treatment, filling into containers, transfer from one container to another, mixing, production of an article or any other utilization”)

Ref: REACH มาตรา 3 (24)

Synonyms - Use

Latest Forum

  • ไม่มีกระทู้แสดง

Who's Online

มี 84 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

© 2023 ThaiRoHS.org. All Rights Reserved.