ศัพท์ REACH

รวมความหมายของคำศัพท์ REACH ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
ซัพพลายเออร์ ผลิตภัณฑ์

ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ ผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ประกอบการรายอื่นในสายโซ่การผลิต ที่นำผลิตภัณฑ์เข้าตลาด

(“any producer or importer of an article, distributor or other actor in the supply chain placing an article on the market”)

Ref: REACH มาตรา 3 (33)

Synonyms - Supplier of an article
ซัพพลายเออร์ สารเคมีหรือเคมีภัณฑ์

ผู้ผลิตสารเคมี ผู้นำเข้า ผู้ใช้ในสายโซ่การผลิตหรือผู้จัดจำหน่าย ที่นำสารเคมีเข้าตลาด ทั้งที่อยู่ในรูปสารเคมีหรือในรูปเคมีภัณฑ์

("supplier of a substance or a mixture means any manufacturer, importer, downstream user or distributor placing on the market a substance, on its own or in a mixture, or a mixture;")

Ref: REACH มาตรา 3 (32)

Synonyms - supplier of a substance or a mixture

Latest Forum

  • ไม่มีกระทู้แสดง

Who's Online

มี 112 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

© 2023 ThaiRoHS.org. All Rights Reserved.