ศัพท์ REACH

รวมความหมายของคำศัพท์ REACH ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
องค์ประกอบ

สิ่งใดๆ ที่มีอยู่ในสารเคมี ที่สามารถแยกลักษณะเฉพาะทางเคมีได้

(“Any single species present in a substance that can be characterised by its unique chemical identity”)

Ref: Guidance for identification and naming of substances under REACH and CLP, ECHA, May 2017

Synonyms - Constituent
องค์ประกอบหลัก

องค์ประกอบในสารเคมี ที่ไม่ใช่สารเติมแต่หรือสารปนเปื้อน ที่เป็นองค์ประกอบส่วนใหญ่ของสารเคมีชนิดนั้น ที่ใช้ในการให้ชื่อและบ่งชี้สารเคมี

(“A constituent, not being an additive or impurity, in a substance that makes a significant part of that substance and is therefore used in substance naming and detailed substance identification")

Ref: Guidance for identification and naming of substances under REACH and CLP, ECHA, May 2017

Synonyms - Main constituent

Latest Forum

  • ไม่มีกระทู้แสดง

Who's Online

มี 69 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

© 2023 ThaiRoHS.org. All Rights Reserved.