ผู้ประกอบการในสายโซ่การผลิต

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
ผู้ประกอบการในสายโซ่การผลิต

ผู้ผลิต และ/หรือ ผู้นำเข้า และ/หรือ ผู้ใช้ สารเคมีในสายโซ่การผลิต

(“all manufacturers and/or importers and/or downstream users in a supply chain”)

Ref: REACH มาตรา 3(17)

Synonyms: Actors in the supply chain
© 2019 ThaiRoHS.org. All Rights Reserved.