ซัพพลายเออร์ สารเคมีหรือเคมีภัณฑ์

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
ซัพพลายเออร์ สารเคมีหรือเคมีภัณฑ์

ผู้ผลิตสารเคมี ผู้นำเข้า ผู้ใช้ในสายโซ่การผลิตหรือผู้จัดจำหน่าย ที่นำสารเคมีเข้าตลาด ทั้งที่อยู่ในรูปสารเคมีหรือในรูปเคมีภัณฑ์

("supplier of a substance or a mixture means any manufacturer, importer, downstream user or distributor placing on the market a substance, on its own or in a mixture, or a mixture;")

Ref: REACH มาตรา 3 (32)

Synonyms: supplier of a substance or a mixture
© 2019 ThaiRoHS.org. All Rights Reserved.