ของผสม

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
ของผสม

ของผสมหรือสารละลายที่มีส่วนผสมของสารเคมีตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป

("a mixture or solution composed of two or more substances")

Ref: REACH มาตรา 3(2)

Synonyms: Mixture
© 2020 ThaiRoHS.org. All Rights Reserved.