โลหะอัลลอย

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
โลหะอัลลอย

โลหะ ที่ดูเป็นเนื้อเดียวกันในระดับมหภาค ที่ประกอบด้วยธาตุตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปที่ผสมรวมกันในลักษณะที่ไม่สามารถแยกธาตุเหล่านี้ออกจากกันได้ด้วยวิธีทางกล

(“a metallic material, homogenous on a macroscopic scale, consisting of two or more elements so combined that they cannot be readily separated by mechanical means”)

Ref: REACH มาตรา 3 (41)

Synonyms: Alloy
© 2019 ThaiRoHS.org. All Rights Reserved.