การใช้งาน (สารเคมี)

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
การใช้งาน (สารเคมี)

กระบวนการ การผสมสูตร การใช้ การเก็บรักษา การเก็บ การบำบัด การบรรจุภาชนะ การถ่ายจากภาชนะหนึ่งไปยังอีกภาชนะหนึ่ง การผสม การผลิตผลิตภัณฑ์ หรือการใช้งานอื่นๆ

(“any processing, formulation, consumption, storage, keeping, treatment, filling into containers, transfer from one container to another, mixing, production of an article or any other utilization”)

Ref: REACH มาตรา 3 (24)

Synonyms: Use
© 2019 ThaiRoHS.org. All Rights Reserved.