สารที่มีหลายองค์ประกอบ

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
สารที่มีหลายองค์ประกอบ

โดยหลักทั่วไป สารเคมีใดๆ ที่มีสารองค์ประกอบหลักมากกว่า 1 ชนิดที่มีส่วนผสมเกิน 10% โดยน้ำหนัก และไม่เกิน 80% โดยน้ำหนัก

(“As a general rule, a substance, defined by its composition, in which more than one main constituent is present in a concentration ³ 10% (w/w) and < 80% (w/w)”)

Ref: Guidance for identification and naming of substances under REACH and CLP, ECHA, May 2017

Synonyms: Multi-constituent substance
© 2019 ThaiRoHS.org. All Rights Reserved.