ศัพท์ REACH

รวมความหมายของคำศัพท์ REACH ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
การวางตลาด

การป้อนหรือการทำให้มีสินค้าไปยังบุคคลที่สาม ไม่ว่าจะมีการจ่ายเงินหรือให้โดยไม่คิดมูลค่าก็ตาม และให้ถือว่า การนำเข้าเป็นการวางตลาด

(“supplying or making available, whether in return for payment or free of charge, to a third party. Import shall be deemed to be placing on the market”)

Ref: REACH มาตรา 3 (12)

Synonyms - Placing on the market
การผลิตสารเคมี

การผลิตหรือการสกัดสารเคมี ในสถานะปกติ

(“production or extraction of substances in the natural state”)

Ref: REACH มาตรา 3 (8)

Synonyms - Manufacturing
การนำเข้า

การนำเข้าสินค้าทางกายภาพ ผ่านด่านศุลกากรของสหภาพยุโรป

(“the physical introduction into the customs territory of the Community”)

Ref: REACH มาตรา 3 (10)

Synonyms - Import
SVHC-C Synonyms - Candidate List
Annex XVII

บัญชีสารต้องห้ามตามกฎหมาย REACH ของสหภาพยุโรป

Synonyms - Annex XVII

Latest Forum

  • ไม่มีกระทู้แสดง

Who's Online

มี 40 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

© 2023 ThaiRoHS.org. All Rights Reserved.